Stručný profil a zameranie spoločnosti

Projekčná, dodávateľská, montážna, servisná a inžinierska činnosť v oblasti:

Bezpečnostné kamery CCTV, kamerové systémy  a monitorovacie systémy na báze pevných, otočno-stativových kamier a rýchlootočných SPEED-DOME kamier pre perimetrické (vonkajšie obvodové) zabezpečenie objektov, monitorovanie vonkajších častí objektov, monitorovanie vnútorných častí objektov a monitorovanie technológie a prevádzky.  Uzavreté TV okruhy pre kontrolu prevádzok s vysokým stupňom bezpečnosti.  

Digitálne kamerové systémy pre obce - budovanie digitálneho systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov; implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov, budovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových sietí.

Alarmy, zabezpečovacie systémy PSN - "Poplachové systémy narušenia"(po starom EZS) na báze líniových perimetrických  (plotových a bránových) systémov, vnútornej PSN, inteligentných perimetrických "videomotion" kamerových systémov a viacbodových perimetrických systémov na báze mikrovlnných bariér, infrabariér, vonkajších priestorových snímačov v kombinácii s doplnením automaticky spínaného osvetlenia stráženej lokality  prípadne infrapodsvietenia.

Automatické spracovanie dát (databázové systémy, multivláknové systémy, file systémy, atď) a realizácia SW so zameraním na systémy PSN. V rámci uvedenej problematiky spoločnosť projektuje a vyvíja dispečerské pracoviská (vrátane SW vybavenia, ktoré umožňuje monitorovanie informácií zo systémov PSN (taktiež aj informácií z technologických procesov), ich záznam vrátane digitálneho záznamu videosignálov z kamier, prenos, distribúcia signálov do vyšších kontrolných pracovísk a pultov centrálnej ochrany a následné vyhodnotenie (archív bezpečnostných udalostí, evidencia všetkých stavov, dochádzkové záznamy). IP riešenia.

Vykonávanie priemyselných stavieb vrátane prípravných, stavebných a kompletizačných činností zameraných najmä na stavebné činnosti pre líniové bezpečnostné systémy (základové a nosné konštrukcie, protipodhrabové dosky) ako aj realizáciu pokládky káblov a štrukturovaných kabeláži pre inštalované systémy. Kompletné dodávky "na kľúč.


Image           Image


Základné údaje o spoločnosti

Vimon s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Národná 7, 010 01 Žilina

Image

Dátum vzniku spoločnosti: 21.2.1997

      

IČO: 36369071

DIČ: 2020100951

IČ DPH: SK2020100951

Údaje z Obchodného registra: OR OS Žilina Odd. S.r.o. vložka č.10100/L

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby: č.000204, vydaná KR PZ v Žiline dňa 8.9.2006Image